نحوه برگزاری کنفرانس
1400/03/28

اولین کنفرانس  ملی مدیریت و تجارت الکترونیک روز پنجشنبه سوم تیرماه 1400 از ساعت 13 تا   20 به صورت آنلاین برگزار می شود. لینک برگزاری کنفرانس متعاقبا اعلام می شود.