کمیته علمی و داوران

ارکان کنفرانس

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر، رئيس شورای سیاستگذاری كنفرانس
دکتر امین حکیم عضو هیات علمی دانشگاه

کمیته علمی
 دکتر فیروز رازنهان عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سركار خانم دكتر معصومه ميرابي زاده دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاههاي ايلام
دكتر عباس سهراب زاده رياست محترم دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر سيدمحمد طاهري مقدم عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي يداله رستمي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي رحمن ميرزائيان عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي اميد محمدزاده عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي نبي اميدي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر فرزاد محمدي مدرس دانشگاه پيام نور استان ايلام
آقاي نورالدين رحيمي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نورايلام و چرداول
آقاي محسن بيگ زاده مدرس دانشگاه پيام نورايلام
دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دکتر علي حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

 محمد صادقی مدرس دانشگاه کوپوتنسه اسپانیا

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر جلال راعی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر محمود غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر سعيد رحيمي پور دانشگاه فرهنگيان ايلام

دکتر حسن محجوب عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر مجتبي اميري دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دکتر فريبا عطايي رئيس دانشگاه فرهنگیان / پرديس اميركبير

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام

تيم اجرايي

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي و رئیس فناوری اطلاعات
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجراييکمیته داوران

 
لیرضا کیخایی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
مریم نبی لو مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی تهران
سیمین صفوی مدیریت بازرگانی_بازاریابی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
کاظم جعفری مدیریت منابع انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش
نسیم حسین زاده نصرتی مدیریت موسسه آموزش عالی سراج
ایمان باقرپور مهندسی مواد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شیراز
دکتر فاطمه اسلامیه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مینو سلیمی باهر مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه
مهدی مددی حقوق خصوصی دانشگاه کاشان
مهدی غفوری فرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
هاشم طالبی مدیریت فردوسی مشهد
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
امیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) دانشگاه فردوسی مشهد
علی رضایار دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سید وحید سعادت مدیریت بازرگانی معاون طرح و برنامه بنیاد کرامت رضوی
فاطمه زرگران خوزانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
لیلا عبداله زاده رامهرمزی علوم اقتصادی دانشگاه ازاد اسلامی(حق التدریس)
سیدمهدی احمدی بالادهی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دولتی
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
عارف بهروز علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
جاوید رخشانی مدیریت دولتی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمیم نوین اردبیل
سجاد فردوسی گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
رضا پزشکی زاده حسابداری (دانشجوی دکتری) علمی کاربردی بوشهر
سعید هداوند مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
فرضعلی سالاری سردری برنامه ریزی شهری وزارت کشور- وزارت علوم
مسعود یاوریان شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
حسن رشیدی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ایلام
محمدمهدی حمیدی حقوق دانشگاه علمی کاربردی
هادی شفیعی مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
رحیم پوری جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور و آزاد اسلامی
مینا مسلمی کویری مدیریت دانشگاه آزاد
 
 
 
 

مدیریت، بازاریابی و فروش ، مهدوي، همايش، مديريت، علوم انساني، حقوق، روان شناسي. مدیریت، مهدوي، همایش و کنفرانس، مهندسي، علوم انساني ، مديريت و مهندسي، پایتون، وزارت، سازمان، نظامی، آموزشی، علم، دانش، وزارت، دستگاه اجرایی، سازمان، شرکت، فراخوان، پذیرش مقاله، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی، مالزی، کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک