لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری 3,800,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران 4,200,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
شرکت دانشجویان، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 3,800,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
شرکت اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 4,200,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی 1,250,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته برای نفر سوم و به بعد( به زبان فارسی) هر عدد 1,250,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) هر عدد 1,900,000 ریال ثبت نام
- 5,000,000 ریال ثبت نام
نمایه مقاله در سایت مرجع دانش CIVILICA 0 ریال ثبت نام
نمایه هر مقاله در SID 3,900,000 ریال ثبت نام
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID 6,900,000 ریال ثبت نام
هزینه پست مدارك( الزامي ) 500,000 ریال ثبت نام
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی 4,900,000 ریال ثبت نام
تندیس کنفرانس برای دارندگان مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی بازای هر عدد 8,500,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
دیجیتال مارکتینگ دکتر احمدی 2,300,000 ریال 1401/11/11 ثبت نام
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/05 ثبت نام
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/11/04 ثبت نام
مدیریت، بازاریابی و فروش ، مهدوي، همايش، مديريت، علوم انساني، حقوق، روان شناسي. مدیریت، مهدوي، همایش و کنفرانس، مهندسي، علوم انساني ، مديريت و مهندسي، پایتون، وزارت، سازمان، نظامی، آموزشی، علم، دانش، وزارت، دستگاه اجرایی، سازمان، شرکت، فراخوان، پذیرش مقاله، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی، مالزی، کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک