ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها

علاقه مندان به دریافت گواهی شرکت، گو اهی های بین المللی Oxford  Cert Universal و ESC  و SID که به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام صادر می شوند، برای دریافت گواهی های مزبور ، وارد صفحه کاربری خود شده؛ در قسمت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها، نوع ثبت نام را مشخص و در بخش خدمات ویژه گزینه های Oxford  Cert Universal و ESC و SID را به دلخواه انتخاب نموده پس از تایید به صورت آنلاین پرداخت نمایند.


1400/03/28 (2023 year قبل)